ŠKOLA MEDIACE

Jsem rodinná mediátorka a koučka. Mou dlouholetou odbornou praxí a statistickými zkušenostmi tisíců lidských příběhů odvíjejícími se denně před mýma očima, jsem rozpoznala, definovala a pojmenovala stovky vztahových zákonitostí, principů, vzorců a klíčů ke šťastným vztahům, které každodenně předávám svým klientům v těžkých časech.

Protože co nás dělá v životě opravdu nejvíce šťastnými? No samozřejmě, že šťastné, naplněné, rozvinuté, vyzrálé, vědomé, ohleduplné, respektující a kvalitní vztahy. Dlouho mi v hlavě dozrávala moje vize Školy šťastných vztahů, kde budu všechny vztahové zákonitosti lidi učit již dávno před vznikem jejich problémů preventivně. Kde budu lidi pravidelně a průběžně dovzdělávat v různých specializačních zaměřeních a celoživotně je doprovázet a rozvíjet v jejich různorodých vztazích. Nechci přicházet s nabídkou pomoci až ve složitých destrukčních fázích, kdy se lidé ve vztazích topí, trápí nebo dokonce už bolestně trýzní.

Z pohledu odborníka, který do lidských vztahových peripetií přichází často až téměř ve fázi destrukce vztahů, jsem nashromáždila obrovské množství analytických podkladů a poznatků, jak s lidmi v životě opravdu správně zacházet, jak dobře komunikovat. naslouchat a jednat, jak se umět dohodnout, jak trvale smýšlet o životních hodnotách, jak vědomě přemýšlet, uvažovat a fungovat ve vztazích, jak si pečlivě hlídat kvalitu svého života. Vím, jak se dobře vztahovat a spokojeně fungovat v partnerství, rodině, rodičovství, přátelství, v práci, v businessu, či v komunitě. Už nechci tak často vyslechnout nyní snad denně slyšenou větu: ,,Proboha, kdybych to byl býval věděl, kdyby mi kdokoliv o těchto principech řekl, kdybych mohl s někým ty důsledky a následky předem probrat, kdybych se někde v těch komplexních vztahových zákonitostech mohl vzdělávat, nikdy by se mi to v mém životě nestalo a nedělo, nikdy bych tak nemluvil, nereagoval, nevolil, nerozhodoval se, nejednal, nechoval se či takto nežil!"

A tak postupně vznikala v mé hlavě vize Školy šťastných vztahů. V ní lidi tematicky vzdělávám, pořádám semináře, webináře, kurzy, výcviky a setkání na velmi zajímavá, konkrétní témata. Spolupracuji s dalšími odborníky na přesně zaměřených specializačních vztahových kurzech, které se ve Škole šťastných vztahů budou také realizovat.

NABÍDKA VÝCVIKŮ | WEBINÁŘŮ

Číslo akreditace: MSMT-5604/2021-2/174
Cena výcviku: 29 900,-Kč

Komu jsou naše výcviky mediace určeny

 • pokud vás mediace zaujala a chtěli byste se o ní dozvědět více, případně již s mediací máte zkušenost a chtěli byste své znalosti rozšířit či prohloubit
 • uvažujete o úplné změně svého pracovního směru, či chcete jen obohatit své dovednosti o zvládání krizových situací
 • techniky mediace mohou být využity v jakékoli sféře života a pro absolvování výcviku není podmínkou vysokoškolské, ani právní vzdělání
 • pro vás co jste se rozhodli absolvovat státní zkoušku zapsaného mediátora, zapsaného rodinného mediátora
Čím jsou naše výcviky jedinečné
 • probíhají pod vedením přední české mediátorky Ing. Kateřiny Bělkové
 • jsou zaměřeny na praktické a efektivní využití mediace jako metody pro řešení konfliktů
 • naše výcviky mají silný psychologický základ, který umožní účastníkům proniknout do hlubších souvislostí a nezůstat pouze na povrchu
 • orientace na budoucnost a na řešení
 • během výcviku se zaměřujeme na fázi vyjednání dohody. Této fázi je věnován velký časový prostor a každý z účastníků má dostatečný prostor pro praktický nácvik
 • na konci výcviku obdržíte osvědčení o absolvování výcviku
Co vás naše výcviky naučí
 • nenásilně komunikovat
 • lépe si porozumět
 • předcházet konfliktním situacím
 • správně komunikovat
 • potřebné dovednosti pro praxi mediátora