Výcvik je vhodný pro mediátory, kteří potřebují získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebují rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti.

Vstupní předpoklady

 • absolvování výcviku Komplexní výcvik mediátora, nebo jiný podobný výcvik
 • dobře zvládnutá úvodní řeč mediátora
 • znalost základních mediačních dovedností
 • na výcviku je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání

Co výcvikem získáte

 • 24 hodin výcviku
 • výcvik je vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti
 • poskytnutím zpětné vazby a doporučením od lektora upevníte své znalosti a zkušenosti jako mediátor
 • prohloubení svých mediačních technik a dovedností
 • skvělá možnost nácviku na praktickou zkoušku zapsaného mediátora

Zakončení výcviku

 • na konci výcviku obdržíte osvědčení o absolvování výcviku

Termíny konání výcviků

Mediační tréninková praktika (24 hodin výcviku), termíny konání 07.02. - 09. 02. 2022

7.2. 2022 09:00 - 9.2. 2022Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Cena výcviku: 9 900,-Kč

Propozice výcviku

Časové rozmezí:Tři dny, 9:00 – 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem výcviku:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.

V průběhu výcviku je poskytováno drobné občerstvení.

Propozice výcviku

 • jedná se o 1 třídenní modul
 • zopakujete si teoretické základy mediace
 • zopakujete si mediační postupy a techniky
 • ale budete hlavně praktikovat své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách
 • zapojení a použití online technologií při vedení mediačních schůzek

Recenze od studentů