Vstupní předpoklady

 • absolvování výcviku Komplexní výcvik mediátora nebo jiný podobný výcvik
 • dobře zvládnutá úvodní řeč mediátora
 • znalost základních mediačních dovedností
 • na výcvik je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání

Co výcvikem získáte

 • 4 hodiny praktikování mediace
 • prohloubíte si techniky aktivního naslouchání
 • rozšíříte a upevníte si své mediátorské schopnosti
 • nabudete potřebných praktických dovedností

Termín konání výcviků

Termín bude upřesněn; Cena: 1 900,-Kč

Propozice
Časové rozmezí:Jeden den, 17:00 – 21:00
Místo konání:Výcviky probíhají v Praze na adrese Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy.
Garantem výcviku:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka.

V průběhu výcvikuje poskytováno drobné občerstvení.

Propozice výcviku

 • jedná se o 1 večerní modul
 • v průběhu výcviku se zaměříme na praktické mediační postupy a techniky
 • budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách
 • každý z vás se postupně ocitne jak v roli mediátora tak v roli strany, která se mediace účastní
 • součástí výcviku je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci