SUPERVIZE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Další službou, kterou Škola mediace poskytuje je Supervize již praktikujících mediátorů našimi seniorními mediátory.

Mediační supervize umožňuje se v bezpečném prostoru různými způsoby zamýšlet nad pracovními i osobními tématy mediátora, rozvíjet jeho stávající dovednosti a posouvat osobnostní i profesní kompetence na vyšší úroveň.

Členové mého mediátorského týmu podstupují pravidelnou a intenzivní supervizi, kterou považuji za důležitou součást mediátorské praxe. 

Cena služby: 2 000,-Kč za každou započatou hodinu

Supervize vám přinese

  • supervize podporuje a vede ke zlepšování vašich komunikačních dovedností
  • uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu
  • další profesní rozvoj
  • pomůže vám zlepšovat kvalitu vašich mediačních služeb