TÝM LEKTORŮ

Ing. Kateřina Bělková

zakladatelka, garantka a lektorka Školy mediace, zapsaná mediátorka

 

Kateřina je mediátorka, koučka a lektorka mediace. Během svého profesního rozvoje absolvovala specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Kateřina složila státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a je zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou.

Mediace se stala Kateřině její vášní, se kterou se rozhodla dále mediaci šířit a vyučovat. Stala se ambasadorkou, zakladatelkou a lektorkou ve své Škole mediace.

Kateřina je předsedkyní neziskové organizace Kappa Beta Institut, z.s..

Jako jedna z předních mediátorek v České republice je členem asociace manželských a rodinných poradců.

Bc. Radka Rusová

akreditovaná mediátorka a lektorka mediace

 

Radka přes 20 let vyjednávala nejlepší možné dohody v korporátním prostředí k oboustranné spokojenosti. Mediace je pro Radku hledání společného řešení v mezilidské komunikaci. Věří, že cesta vpřed existuje, jen není někdy vidět, a mediace jí pomáhá nalézt.

Radka absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové a dále se aktivně v mediaci vzdělává v rámci profesního rozvoje.

Mgr. Dita Bořilová

zapsaná mediátorka a lektorka mediace

 

Dita vystudovala magisterské studium obor právo. Mnoho let se kariérně věnuje právu, soudnictví a práci s lidmi. Na základě této mnoho oborové zkušenosti Dita objevila obrovský smysl v mediaci, která dokáže spor změnit komplexně, ihned a přímo na klíč dle jedinečné situace klientů.

Dita absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Mgr. Tereza Maloňová

akreditovaná mediátorka a lektorka

mediace

Tereza vystudovala magisterské studium obor právo. Během svého osobního a profesního rozvoje kdy se Tereza věnuje právu, psychologii a lidské životy jí přivedli k disciplíně mediace, které si nesmírně váží pro její schopnost opravdově klientům pomoci v jejich tíživé situaci.

Tereza absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Mimo mediaci samotnou má Tereza také zkušenosti s organizací a chodem Mediační kanceláře, kde se stará o spokojenost klinetů.